Endringer på søndager

F.o.m søndag 20/11 og frem til jul så vil vi på søndager ha åpent fra kl 12.00-18.00.